Általános Szerződési Feltételek

-OFFLINE VERZIÓ LETÖLTÉSE-

Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák a Horizon Sail (Árky Péter) (székhely: 8000 Székesfehérvár, Köfém ltp.3. em:3 ajtó:9 ,
adószám: 55737405-1-51), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag
elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek),
magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:
Név: Árky Péter
Székhely: 8000 Székesfehérvár, Köfém ltp. 3. em:3 ajtó:9
Cégjegyzékszám: 54622676
A bejegyző bíróság megnevezése: Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 55737405-1-51
Telefonszám: +36 30 234 0041
E-mail: info@horizonsail.hu
A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:
Cégnév: BTS Systems Group Hungary Bt.
Cím: 8241 Aszófő, Balaton utca 44.
Elérhetőség: info@bts.hu

Alapvető rendelkezések

1.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat
értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről
Fulfillment szolgáltatás webshopok számára
szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok
kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

1.2. AZ ÁSZF érvényes 2021.06.20-tól újabb változat kiadásáig!

1.3. Minden, a weboldalon található tartalom szerzői jog védelem alatt áll.

1.4. Rendelkezésre állás:
Igyekszünk felhasználóink megkereséseire mielőbb válaszolni, általánosságban elmondható, hogy az e-mailes illetve a kapcsolat menüpont alatti megkeresésekre 48 órán belül válaszolni tudunk.

Adatkezelési szabályok
Adatkezelési szabályzatunk elérhető a https://horizonsail.hu/adatkezeles oldalon.

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
1.6. Termékeinket (előfizetések) online, a weboldalon keresztül lehet megvásárolni.

1.7. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a
termékekről fotót jelenítet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a
valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

1.8. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja
Felhasználókat az akció időtartamáról.

Rendelés menete
1.9.A felhasználó a Horizon Sail weboldalán a csomagok közül kiválasztja a neki szükséges csomagokat, majd a kosárba rakom gombbal kosárba helyezi azt.

Kosárba helyezés után a kosár oldalról a „Tovább a fizetéshez” gombra kattintva folytathatja a vásárlását.

A pénztár oldalon a felhasználó a számlázási adatait megadva, az ÁSZF és az Adatkezelési tájékoztatót elolvasva valamint azoknak tudomásul vételét igazolva, a „Tovább a Fizetéshez” gombra kattint.

A felugró Paylike fizetési felületen felhasználó megadja bankkártya adatait (weboldalunk bankkártya adatokat nem tárol!), ezután a megvásárolt hozzáférést azonnal megkapja, a szolgáltatást igénybe veheti.

1.10. Hibás rendelés esetén kérjük vegye fel a kapcsolatot velünk elérhetőségeink egyikén, hogy segíthessünk megoldani a problémát.

1.11. Weboldalunkon csak bankkártyás fizetés lehetséges.

1.12. A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének
megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni.

A megrendelések feldolgozása és teljesítés
1.13. A megrendelések feldolgozása a bankkártyás fizetés után azonnal megtörténik.
1.14. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolás után azonnal megtörténik.
1.15. Nem teljesítés: Szolgáltató a weboldal jellegéből adódóan, a befizetést követően minden esetben garantálni tudja a szolgáltatás teljesítését. 
Amennyiben egy esetleges rendszerhiba miatt a szolgáltatás azonnali megkezdése nem teljesülne, elérhetőségeink egyikén azonnal segítünk.

Elállás joga
1.16. Weboldalunkon az elállási jog nem gyakorolható az alábbi kitételek teljesülése miatt:
– a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

1.17. Elállás
A fentiek tekintetében weboldalunkon az elállás nem lehetséges, azonban bármilyen hibás megrendelésből eredő problémában elérhetőségeink egyikét felkeresve segítséget kaphat (pl, csomagváltás)

Garancia, jótállás
1.18 Termékeinkre, azok jellegéből adódóan garancia nincs.

Panaszkezelés
1.19. A webshop köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés
helyéről – ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével – és az
adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó
módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás
ügyfélszolgálatának levelezési címéről és – ha a panaszokat ilyen módon is fogadja –
elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.
Vegyes rendelkezések
1.20. Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.
Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30
(harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Fejér Megyei Törvényszék cégbíróságának illetékességét.